Så implementerar ni Duty of Care i er säkerhetsstrategi

Att känna till Duty of Care är nödvändigt för dig som är VD-, HR- eller säkerhetsansvarig på ett företag. I den här guiden berättar vi hur ni implementerar Duty of Care i er säkerhetsstrategi och skapar en intern medvetenhet kring risker och säkerhet – både i och utanför Sverige.

Varför Duty of Care?

Duty of Care är ett samlingsnamn för de skyldigheter du som arbetsgivare har gentemot dina medarbetare när de befinner sig i tjänst. I detta ingår ett ansvar för deras fysiska och psykiska hälsa och syftet är att skapa en trygghet.

Guiden tar bland annat upp följande: 

  • Vad är Duty of Care?
  • Varför måste det ingå i er säkerhetsstrategi?
  • Stegen från strategi till implementering
  • Hur ni upprätthåller ett proaktivt säkerhetsarbete

Guiden passar både dig som är arbetsgivare med många anställda, men även dig som reser mycket i tjänsten. 

Om Falck Global Assistance

Vi möjliggör affärer mellan människor. Oavsett om er största kund sitter på andra sidan jordklotet, ni åker på tjänsteresor i Europa eller ni har etablerat er verksamhet i ett högriskland. Vi tar hand om er trygghet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst – er verksamhet.